Úvodní strana » Služby

Služby

Notář vykonává například tyto notářské služby


 • Obchodní korporace
  • zakládání, změny a zrušení společností
  • přizpůsobení zakladatelských dokumentů právním předpisům
  • změny základního kapitálu
  • fúze a ostatní přeměny
 • Zápis notářem do veřejných rejstříků
 • Převody nemovitostí
 • Notářské úschovy
 • Majetkové smlouvy manželů a snoubenců
 • Ověřování podpisů a kopií, konverze dokumentů a jiná osvědčování
 • Notářský zápis jako podklad pro exekuci
 • Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav
 • Pořízení pro případ smrti
 • Pozůstalost
 • Výpisy z informačních systémů veřejné správy:
  • výpisy z obchodního rejstříku
  • výpisy z katastru nemovitostí
  • výpisy z Rejstříku trestů
  • výpisy z živnostenského rejstříku
  • výpisy z bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů
  • výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách
 • Notářská kancelář poskytuje služby Czech POINT

 

Více informací ke službám notáře, k notářské činnosti a právní předpisy, včetně notářského tarifu, najdete na stránkách Notářské komory České republiky